Vasalund IF

Vasalund IF

Vasalund IFs fotbollssektion har en rik historia som sträcker sig tillbaka till 1934. Med över 1200 spelare och 400 ledare fördelade på 100 lag är föreningen en betydande aktör inom fotbollen i Stockholm. Den omfattande verksamheten sträcker sig över barn, ungdomar, vuxna och familjer med varierande ursprung och livssituationer. Vasalund IF strävar efter att engagera och inkludera alla, och dess vision är att bidra till svensk elitfotboll genom att främja fotbollsglädje, rent spel och rätten för alla att delta.

Föreningen har genom åren vuxit genom fusioner, särskilt med Essinge IK och FC Inter Orhoy, och har skapat ett imponerande upptagningsområde i Solna med cirka 1200 spelare. Bland dessa är omkring 180 del av föreningens elitförberedande program, som omfattar pojkar i åldrarna 13-16 år samt P17 och P19. Solna-projektet är av särskild betydelse för Vasalund IF, där fotbollsaktiviteterna inte bara sysselsätter ungdomar veckovis utan också sträcker sig till kostnadsfria sommarfotbollsskolor, öppna för alla. Med över 1000 ungdomsdeltagare varje sommar strävar klubben efter att integrera ungdomar från olika områden genom engagemang som knatteledare, domare och ansvariga för olika aktiviteter.

Fotbollsglädje står i centrum för Vasalund IFs verksamhet. Föreningen tror starkt på att glädje och gemenskap är nyckelfaktorer för en positiv idrottsupplevelse och strävar efter att skapa en miljö som främjar bästa möjliga utveckling genom glädje och högkvalitativa träningar. Följande Svenska Fotbollförbundets riktlinjer och håller sig uppdaterade om de senaste trenderna inom fotbollen är centrala för att upprätthålla hög kvalitet i träningarna. Kanslipersonalen är ständigt närvarande i bakgrunden och arbetar med att säkerställa verksamhetens kvalitet genom interna och externa ledarutbildningar, samt tränings- och matchbesök för alla lag, och upprätthåller en tät dialog med ledarna.

Rent spel och ärlighet utgör en grundläggande förutsättning för tävlande på lika villkor inom Vasalund IF. Det innebär att alla medlemmar förväntas följa överenskommelser och leva enligt god etik och moral. Föreningen aktivt motverkar doping, matchfixing, osund ekonomi och andra former av fusk. Detta inkluderar också ett starkt engagemang mot diskriminering, trakasserier, kränkningar och våld både inom och utanför idrottsarenan.

”Allas rätt att vara med” är en central princip för Vasalund IF. Det innebär att föreningen strävar efter att vara tillgänglig för alla oavsett kön, könsidentitet och uttryck, etnisk och social bakgrund, religion/trosuppfattning, funktionsförmåga, sexuell läggning eller ålder. Föreningen tar även ett stort socialt ansvar genom att årligen arrangera flera fotbollsaktiviteter och evenemang i samverkan med Solna Stad, vilket ytterligare stärker banden mellan klubben och samhället. Vasalund IFs engagemang sträcker sig bortom fotbollsplanen och bidrar aktivt till att skapa en inkluderande och rättvis idrottsmiljö för alla.

Comments are closed.